Cunoașterea înseamnă libertate, necunoașterea este sclavie.

,,Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții!”

Nicolae Iorga(1871-1940)

Cine stăpînește trecutul, stăpînește și viitorul, iar cine stăpînește prezentul, stăpînește și
trecutul.

,,Pentru a lichida popoarele se începe prin a le altera, prin a le șterge memoria. Le distrugi
cărțile, istoria, cultura și altcineva le scrie alte cărți, le dă altă cultură, le născocește o altă istorie.
Între timp poporul începe să uite ceea ce este și ceea ce a fost, iar cei din jur îl vor uita și mai
repede, limba nu va mai fi decît un simplu element de folclor, care mai devreme sau mai tîrziu va
muri de moarte naturală.”

Milan Hubl(1927-1989)

Cum un copac nu poate trăi fără rădăcini, tot așa un popor nu poate dăinui fără istorie și cultură identitară.