Cartea costa 120 lei ,

sumă ce cuprinde și cheltuielile de expediție

Cuprins

1. Originea ,,stelei lui David”, Șinca Veche …………………………………………… 5
2. Geţii, fiii pămîntului ……………………………………………………………………….. 15
3. Biblia ……………………………………………………………………………………………. 46
4. Fiul Omului …………………………………………………………………………………… 63
5. Iosius al geților și Iisus Cristos ………………………………………………………… 76
6. Ieshu și Iahoshua ……………………………………………………………………………. 93
7. Torah și Talmud …………………………………………………………………………….. 103
8. Filozofia creștină …………………………………………………………………………… 118
9. Totemuri getice ajunse în mitraism …………………………………………………. 133
10. Simboluri religioase carpatine preluate în mitraism
,,crucea greacă”, ,,crucea latină” și ,,crucea nordului” ………………………… 152
11. Monstruoasa conspirație a iudeilor, grecilor și romanilor
împotriva filozofiei creștine a geților … ……………………………………………. 172
12. Adevărul istoric despre alfabetul ,,chirilic” românesc ………………………….. 270
13. Ca la noi, la nimenea ……………………………………………………………………….. 279
14. De la katari la katari ………………………………………………………………………… 280
15. Miorița, legătura dintre spațiul carpatic, civilizația emeș(sumeriană) și
Egiptul antic ………………………………………………………………………………….. 297
16. Falsificarea originii limbii rumâne …………………………………………………….. 311
17. Falsificarea istoriei și culturii identitare a românilor ……………………………. 334
18. Bibliografie selectivă ………………………………………………………………………. 383
19. Cuprins ………………………………………………………………………………………….. 385