O parte din adevărata istorie și cultură identitară a geților
pe care, românii de azi sînt împiedicați să o cunoască!

Adevăruri ascunse

Cartile Adevaruri ascunseCatalogarea lucrării ca ”periculoasă” a fost făcută cu prilejul unei întruniri a unor români patrioţi şi iubitori de Adevăr pe la mijlocul lunii august 2011, cînd cineva dintre cei prezenţi a cerut organizatorului să fie prezentată şi ”Adevăruri Ascunse”. Acesta a spus că nu poate întreprinde o asemenea acţiune, fiindcă scrierea este ”periculoasă”!

Am să dau numai cîteva din motivele pentru care această carte este ,,periculoasă”:

● prezintă cum nu a mai fost făcut încă în cultura românilor, istoria noastră foarte veche şi veche, aşa cum a putut fi extrasă pînă în prezent din diferite izvoare, iar nu cum a falsificat-o instituţia iudeo-masonică numită Academia Română la porunca mafiei sioniste şi prin fel de fel de trădători de Neam şi Ţară.
● înfăţişează măreaţa civilizaţie a geţilor (în vechea limbă însemnînd Poporul Ales/Strălucitor), poate cea mai grandioasă a antichităţii, şi modul în care au fost ascunse sau răstălmăcite cu bună ştiinţă majoritatea informaţiilor legate de aceasta; prezintă istoria imperiului roman de neam get timp de peste 180 de ani şi regatul geto-got din Italia.
● arată continuitatea poporului hiperborean/arimasp/pelasg/get/rumun pe aceste meleaguri din timpuri imemoriale şi dăinuirea limbii şi tradiţiilor strămoşeşti.
● prezintă o mare parte din istoria reală a iudeo-creştinismului şi a adevăratului dar ocultatului creştinism (cel numit arimin) - religia geţilor, bazată pe cultul crucii, cu o vechime la noi de peste 8000 de ani.
● luminează aşa-zisul ”mileniu de întuneric al românilor”, făcătură malefică a unor pretinşi istorici români în conjuraţie cu unii neromâni (pentru a ne aduce pe aceste plaiuri abia în secolele IX-X, pe cînd pasămite alţii erau de multe sute de ani stăpîni şi neştiuţi băştinaşi ai plaiurilor carpatine), în vederea unor pretenţii etnice şi teritoriale.
● desfiinţează cu date statistice şi documente oficiale, pretinsul holocaust făcut de către armata română asupra mozaicilor în Transnistria în perioada 1941-1944, unde ar fi asasinat 400.000 de iubitori ai lui Yahwe, înroşiţi de iudeo-bolşevism şi antiromânism.
 

Cartea are 1198 de pagini structurate în două volume (format A5) și pornește de la citirea tăblițelor de plumb descoperite la Sinaia. Poate fi achiziţionată folosind legătura (linkul) de mai jos. 

 

ACEST TIRAJ A FOST EPUIZAT ȘI AM SCOS ALTUL ÎN 2014, vezi informații în articolul ,,Țara Zeilor”. 

 

Achiziţionează cartea "Adevăruri ascunse"