O parte din adevărata istorie și cultură identitară a geților
pe care, românii de azi sînt împiedicați să o cunoască!

Mihai Viteazul

                                 

 

                                               MIHAI VITEAZUL

                                              ,,Io Mihai Voievod,
                                           din mila lui Dumnezeu,
                                         Domn al Țării Românești
                                                și al Ardealului
                                          și a toată Țara Moldovei”

                                                                            Predoslovenie

      Cartea de față este o reeditare a lucrării Mihai Viteazul Restauratorul Daciei și al Bisericii Strămoșești, apărută în anul 2011 la Casa de Editură și Librărie Nicolae Bălcescu din București.
     În cele 12 capitole cititorul va afla amănunte privitoare la originea lui Mihai Viteazul, ridicarea acestuia pe tronul Valahiei, boierii care dețineau dregătorii, luptele cu otomanii, relațiile cu vecinii, unirea cu Ardealul, alipirea Moldovei, înfrângerile de la Mirăslău și Curtea de Argeș, drumul al Viena, etc.
     Față de ediția precedentă am adăugat trei capitole, Mihai Viteazul apărător al creștinătății, Unirea Valahiei, Ardealului și Moldovei încununarea conștiinței de neam și Mihai Viteazul în conștiința europeană. În final au fost redate extrase din documentele vremii, apărute în diverse orașe din Europa și o bibliografie selectivă.
     Ineditul prezentului volum constă în corectarea unor inexactități care planau asupra personalității lui Mihai Viteazul și a epocii în care a atrăit. 
     Dorința de obținere cu orice preț a domniei Valahiei, l-a determinat pe unificatorul Țărilor Dacice să-și asume o falsă genealogie, considerându-se coborâtor din voievodul valah Pătrașcu cel Bun. Pentru a da o credibilitate acesstei aserțiuni, Mihai Viteazul s-a intitulat în toate actele emise de cancelaria domenască drept feciorul lui Pătrașcu cel Bun și i-a dat fiului său Nicolae numele de Pătrașcu.
     În anul 1936 istoricul P. P. Panaitescu a considerat că descendența lui Mihai Viteazul din Pătrașcu cel Bun ,,este o imposibilitate morală, fiind inventată atunci cu bună știință pentru a reuși să preia domnia Țării Românești.” În acel timp a avut loc o confruntare de idei pe această temă. Marele istoric Nicolae Iorga i-a reproșat lui P. P. Panaitescu faptul că a ,,înjosit” și a ,,insultat” personalitatea lui Mihai Viteazul pentru că i-a negat originea domească. Mai mult, N. Iorga l-a învinuit pe P. P. Panaitescu că ,,a dat satisfacție dușmanilor poporului român.” În răspunsul său P. P. Panaintescu a respins acuzațiile care i s-au adus, considerându-le nefondate, spunând că ultimul act patriotic este de a spune adevărul, a-l restabili în vederea aducerii de laude și progres la știința națiunii căreia îi aparții.” În această polemică a intervenit și Ioachim Crăciun care afirmă că ,,figura lui Mihai Viteazul nu a decăzut în ciuda teoriei domnului Panaitescu”, dar se întreba ,,de ce trebuie să-l extragem în afara marii galerii a Basarabilor?”
     Pe baza extinderii ariei de documentare și a unei mai atente cercetări, am considerat că Mihai Viteazul a fost fructul dragostei dintre Tudora, proprietara unui han din Târgul de Floci și gelapul Iane Cantacuzino. Astfel, analizând firul liniei ascendente a tatălui său, am dovedit că Mihai Viteazul este urmaș al împăraților bizantini. Ioan Cantacuzino care a fost împărat al imperiului bizantin în perioada 1347-1358, iar Matei Cantacuzino coîmpărat în perioada 1355-1357,
     De asemeenea am descoperit faptul că Mihai Viteazul a obținut domnia Valahiei la 1 septembrie 1593 cu ajutorul vărului său Andronic Cantacuzino, fiul lui Mihai Cantacuzino Șaitanoglu, și nu datorită intervenției tatălui său, Iane Cantacuzino care trecuse la cele veșnice în luna decembrie 1592.
     Pe baza studiului la fața locului și a coroborării documentelor, mai ales a celor cartografice, am fixat cu exactitate locul unde s-a desfășurat bătălia de la Călugăreni. Totodată au fost făcute corecturi în privința numărului de oșteni islamici și creștini care s-au înfruntat în ziua de 13/23 august 1595.       
     Pentru a reda cât mai veridic personalitatea complexă a voievodului valah am introdus în carte o serie de amănunte din documentele vremii, fiind convins că elementele de detaliu vor spori înțelegerea lucrurilor.
     Victoriile obținute împotriva otomanilor și schimbările politice din Ardeal îi vor da posibilitatea lui Mihai Viteazul să se gândească la necesitatea unirii statelor românești de pe vechea vatră a Daciei. Voievodul valah nu a fost un ,,condotier” dornic de măreție și de slavă, după cum au considerat unii dintre istorici, ci un diplomat vizionar conștient de originea comună a românilor din Valahia, Ardeal și Moldova. Mihai Viteazul considera în anul 1598, că Valahia și Ardealul ,,sunt atât de unite una de alta” încât ,,boierii și toate stătrile sociale din țara mea, fiindcă au fost dintotdeauna uniți și înțeleși întru toate cu Transilvania, prea sunt străini de ideea ruperii legăturii cu Transilvania.” Înainte de a intra cu puterea armată în Ardeal, Mihai Viteazul a trimis aici preoți și călugări valahi pentru a-i pregăti ,,înstăpânirea”.
      După victoria de la Șelimbăr ,, în toate orașele au răsunat salve de bucurie”. Voievodul Valahiei a fost primit la 1 noiembrie 1599 de locuitorii orașului Alba Iulia cu urale: ,,Trăiască regele Mihai! Trăiască Alexandru cel Mare al nostru!” Un cărturar german scria că ardelenii ,,țineau mai mult la unul de-al lor, la un dac ca Mihai decât la un străin ca Basta, care alt popor în afară de valahi, poate fi oare într-atât de asemănător, într-atât de plăcut transilvănenilor; căci mai toți sunt același sânge, de aceeași origine și de același nume: daci sunt și unii și alții.” Intrarea lui Mihai Vodă în Ardeal, fără aprobarea casei de Austria, intenția acestuia de a popula toate orașele cu valahi, a dat de gândit diplomației imperiale. Generalul Gheorghe Basta era îngrijorat ,,că valahul își trimite preoți prin toate satele de la hotare pe unde locuiește neamul său.”
     Mihai Vodă a administrat Ardealul după ,,obiceiul românesc”. A luat măsuri avantajoase pentru români, a introdus limba română în administrație, a construit sediul Mitropoliei de la Alba Iulia, a înlocuit episcopii de Vad și Munkacs, a înlocuit garnizoanele orașelor cu ostași valahi, etc. Întotdeauna Mihai Vodă a dorit să întregească ,,hotaru Ardealului” prin alipirea ținuturilor Bihor, Sărand, Crasna, Solnoc, Hust și Maramureș, care se aflau sub jurisdicția Casei de Austria. Deasemenea intenționa să cucerească toate teritoriile deținute de turci, adică tot ,,pământul românesc”, ,,de la Marea Neagră până la Buda” ca să vină ,,la moșie” cum a fost ,,de veacuri”.
     După cucerirea Ardealului, Mihai Vodă a hotărît să-și încerce norocul în Moldova, indiferent dacă Maiestatea Sa Cezaree, ,,aprobă sau nu”, pentru că avea înțelegere cu ,,toți locuitorii acestei provincii”. Îndată ce a intrat cu armată în Moldova, ,,populația i s-a alăturat în mare număr”, iar cetățile Neamț și Suceava ,,i s-au închinat” fără luptă. În acest context, Mihai Viteazul prin biruința gândului unirii a luat-o înaintea timpului său, reușind să adune la un loc cele trei țări dacice în vreme ce ideea politică a unității statale naționale nu exista nicăieri în Europa.
     Marile realizări obținute de Mihai Viteazul pe câmpul de luptă dar și pe plan diplomatic au nemulțumit profund diplomația imperială. Gheorghe Basta i-a adus învinuiri lui Mihai Viteazul că ostașii săi au jefuit Ardealul, țara Maiestății Sale împăratul Rudolf al-ll-lea. La aceste acuzații Mihai a răspuns ,,că această țară n-ar mai trebui să fie în stăpânirea imperiului din pricină că nu era a sa.” Voievodul valah i-a mai spus generalului imperial că nici el nici Rudolf al-ll-lea nu au ,,nici un drept asupra sa.” Când Gheorghe Basta a încercat să-i aducă argumente că trebuie să părăsească Ardealul, Mihai Vodă a replicat pe un ton semeț: ,,Nu-mi las nimănui țara și neamul, nici mort.”
     Ca urmare a vicrtoriile obținute împotriva turcilor și a realizării unirii țărilor din vatra Daciei, Mihai Viteazul s-a bucurat de o mare faimă în Europa. O știre apărută în luna iunie 1600 la Roma, însera că: ,,Dacă a fost vreodată în lume un principe demn de glorie pentru faptele eroice săvârșite, apoi acesta e seniorul Mihai, principele valahilor”.
     Nădăjduiesc că prin cele arătate mai sus am trezit interesul cititorilor care vor avea cutezanța să răsfoiască această carte. 


                                                                   Prof. dr. MARIN ALEXANDRU CRISTIAN

 

     Cartea d-lui profesor dr. în istorie, Marin Cristian, este dovada sentimentului apartenenței la aceste meleaguri și la istoria acestor locuri, fiind scrisă cu dragoste, respect pentru adevăr și multă muncă pentru a aduce la lumină, date și fapte necunoscute din viața neînfricatului Mihai Vodă! El a făcut lumină în privința originii tatălui lui Mihai Viteazul, dar a mai scos în evidență două idei fundamentale care i-au diriguit vijelioasa domnie pe tronul Țării Românești: unirea tuturor românilor într-un singur stat puternic militar, iar a doua idee a fost dezvoltarea activităților economice care să susțină o armată bine instruită și înzestrată ce s-a dorit a fi chezașul statului. De aceea cartea d-lui M. Cristian este ocolită de librării sau alte mijloace de difuzare a adevăratei noastre istorii, ea supără prin adevărurile cuprinse între cele două coperți, pe toți pricepuții în istorii plăsmuite, fiindcă românii nu trebuie să-și cunoască niciodată adevăratele repere de care să poată fi mîndri.

     Vă invit la o lectură și rememorare a unei pagini luminoase din istoria românilor cu care trebuie să-i învățăm adevărul și pe cei ce ne falsifică istoria la lumina zilei și pe banii noștri.

     Cartea are 524 file cu 24 file ce cuprind mai multe fotografii color și alb-negru, dimensiunile sînt 18x25 cm, iar prețul este de 50 lei, la care se vor adăuga cheltuielile poștale de expediție.
     Poate fi cumpărată de la adresa electronică, cristianmarin54@yahoo.com   telefon: 0721235526